2257 Överensstämmelse

Suncoast Productions

18 U.S.C. 2257 Efterlevnad Meddelanden

§ 2257 Undantag uttalande

Alla modeller på denna webbplats var 18 eller äldre när bilderna skapades.

Undantag Uttalande – Innehåll producerats av: När det gäller eventuella visuella skildringar som förekommer på denna webbplats, för vilka operatörerna på denna webbplats kan anses “producenter”, Sådana skildringar är undantagna från tillhandahållandet av 18 U.S.C. § 2257 och 28 C.F.R. 75 eftersom:

  • de inte skildrar inte verkliga uttrycklig sexuell innebörd som specifikt anges i 18 U.S.C § 2256 (2) (ETT)(i)-(IV);
  • de inte skildrar inte skildringar av könsorganen eller blygd område skapats efter juli 27, 2006;
  • de inte skildrar inte simuleras sexuellt explicit aktivitet skapats efter den dag då avdelning 18 U.S.C. § 2257A; or, de skapades före juli 3, 1995.

Undantag Uttalande – Innehåll Producerad av tredje part:

Operatörerna av denna webbplats är inte “producenter” av alla skildringar av faktisk eller simulerad uttrycklig sexuell innebörd som förekommer. Instead, verksamhet operatörerna av denna webbplats, med hänsyn till sådant innehåll, är begränsade till överföring, lagring, hämtning, hosting och / eller formatering av skildringar publicerades av tredje parter, på områden på webbplatsen under användarens kontroll. Operatörerna är således undantagna från kraven i avsnitt 2257 register hålla eller märkning enligt 28 C.F.R. §75.1(c)(4). Enligt avdelning 18 U.S.C. §2257(h)(2)(B)(i) and 47 U.S.C. §230(c), operatörerna av denna webbplats förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som publiceras av användare som operatörer anser vara opassande, obscent, ärekränkande eller oförenlig med deras politik och / eller villkor för tjänsten.

Frågor eller kommentarer angående detta undantag programförklaring bör ställas till: compliance@clips4sale.com