2257 Nakoming

Suncoast Productions

18 U.S.C. 2257 Internationale kennisgevingen

§ 2257 Vrijstelling Verklaring

Alle modellen op deze website zijn 18 of ouder toen de beelden werden gecreëerd.

Vrijstelling Verklaring – Inhoud Geproduceerd door Operators: Met betrekking tot elke visuele afbeeldingen die op deze website, waarvoor de exploitanten van deze website mag worden beschouwd als “producenten”, dergelijke afbeeldingen worden vrijgesteld van het verstrekken van 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. 75 omdat:

  • ze niet portretteren daadwerkelijk seksueel expliciet gedrag zoals specifiek omschreven in 18 U.S.C § 2256 (2) (A)(i)-(iv);
  • ze niet portretteren afbeeldingen van de geslachtsdelen of schaamstreek ontstaan ​​na juli 27, 2006;
  • ze niet portretteren gesimuleerde expliciete seksuele activiteit die na de datum van inwerkingtreding van titel 18 U.S.C. § 2257A; or, zijn vóór gemaakt tot juli 3, 1995.

Vrijstelling Verklaring – Inhoud geproduceerd door derden:

De exploitanten van deze website zijn niet de “producenten” van alle afbeeldingen van werkelijke of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen die erop verschijnt. Instead, de activiteiten van de exploitanten van deze website, met betrekking tot dergelijke inhoud, zijn beperkt tot de transmissie, berging, ophalen, hosting en / of opmaak van de afbeeldingen geplaatst door derde gebruikers, op gebieden van de website onder controle van de gebruiker. De operators zijn dus vrijgesteld van de naleving van Section 2257 bijhouden van registers of verplichtingen inzake kenmerking uit hoofde van 28 C.F.R. §75.1(c)(4). Op grond van Titel 18 U.S.C. §2257(h)(2)(B)(in) en 47 U.S.C. §230cc), de exploitanten van deze website behouden zich het recht voor om inhoud te verwijderen geplaatst door gebruikers die de exploitanten achten als onfatsoenlijk, obsceen, lasterlijk of strijdig zijn met hun beleid en / of voorwaarden van het servicecontract.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze vrijstelling Verklaring moeten worden gericht aan: compliance@clips4sale.com